“Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvija atkal būs”
                                                       Konstantīns Čakste

Latvijas valstiskuma apliecinātāji

Sagaidot Latvijas 100 gadu jubileju, Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonds aicina katru Latvijas valsts piederīgo līdzdarboties un atbalstīt nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem veltīta pieminekļa izveidi Rīgā, Daugavas kreisajā krastā, pie Gaismas pils ēkas.

Latvijas 100 gadu jubilejas tuvums ir īstais laiks, lai pateiktos cīnītājiem par Latvijas neatkarības atjaunošanu un atstātu nākotnei  pieminekli, kas atgādinātu, ka arī visgrūtākajos apstākļos iespējams stāvēt par savu valsti un tautu.

Konstantīna Čakstes vārdos paustā ticība un pārliecība, ka Latvija atkal būs neatkarīga valsts, vienoja nacionālās pretošanās kustības dalībniekus 50 gadus ilgajā cīņā par mūsu valsts neatkarības atjaunošanu.

Pirmās pretestības grupas PSRS okupācijai 1940. gadā, latviešu diplomāti un trimdas darbinieki Rietumos, Latvijas Centrālā padome nacistiskās okupācijas laikā, nacionālie partizāni un nevardarbīgās pretošanās dalībnieki cīnījās par vienu mērķi – 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas valsts faktiskās neatkarības atjaunošanu. Daudzi par Latviju atdeva savas dzīvības un gāja ciešanu ceļu okupācijas režīmu represijās. Taču Latvijas patriotu cīņas summa jo spoži iededza gara spēka ugunskurus Trešajā atmodā, un Latvijas neatkarības atjaunošana bija viņu uzvara.  

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki bija Latvijas valstiskuma apliecinātāji. Viņi ir pelnījuši Latvijas tautas pateicību pieminekļa veidolā.

Iecerēts, ka piemineklis taps par Latvijas tautas saziedotajiem līdzekļiem un to plānots atklāt 2020. gadā - 100 gadus pēc uzvaras Brīvības cīņās.


Ceļš līdz pieminekļa iecerei

2014. gadā apritēja 70 gadu, kopš 1944. gada, kad tika parakstīts Konstantīna Čakstes vadītās nacionālās pretošanās organizācijas Latvijas Centrālās padomes Memorands. Toreiz 17. martā pie Brīvības pieminekļa sanākušie cilvēki iededza 188 sveces - vienu par katru Memoranda parakstītāju. 

Arī nākamajos gados 17. marta pievakarē pie Brīvības pieminekļa iemirdzējās sveču ugunis. Notika pasākumi Latvijas Kara muzejā, kuros klātesošie rosināja ieceri par Latvijas Centrālajai padomei (LCP) veltītu pieminekli Rīgā. 2016. gadā Latvijas Republikas Saeimā norisinājās plaši apmeklēta LCP veltīta konference. Tajā tika iezīmēts plašāks nacionālās pretošanās kustības konteksts.

Pēc konferences Saeimā notika apspriedes par iecerēm nākotnē, kurās LCP piemiņas pasākumu rīkotāji kopā ar vēsturniekiem un LCP Memoranda parakstītāju radiniekiem pārrunāja arī jautājumu, kam veltīt pieminekli? Vai Latvijas Centrālajai padomei? Memoranda parakstītājiem? Diskusijas virzīja uz pārdomām, ka piemineklis jāveltī nacionālajai pretošanās kustībai kopumā - patriotiem, kuri okupāciju varu apstākļos cīnījās par Latvijas faktiskās suverenitātes atjaunošanu militāriem, politiskiem un nevardarbīgiem līdzekļiem. 

2016. gada jūnijā atbalstu pieminekļa iecerei Daugavas kreisajā krastā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas tuvumā izteica LNB vadība un Rīgas domes Pieminekļu padome. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pieminekļa vietas priekšlikumu iekļāva Mūkusalas krastmalas revitalizācijas metu konkursa nolikumā.

2017. gada gaitā pieminekļa ieceres rosinātājs Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonds plāno sarīkot pieminekļa metu konkursu.

Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonda priekšlikums par pieminekļa atrašanās vietu atzīmēts vizualizācijā.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .